בחינה והערכת תועלות נלוות של יערות קק"ל: בריאות גופנית ונפשית, שירותי תרבות והיבטים כלכליים

צטט כ:
אילון אופירה, קפלן מינץ קרן, עשת ציפי, נתן אורלי, ח'שאן ערין, שינה זיו, פיחטמן עדנה, שפירא נעמה. בחינה והערכת תועלות נלוות של יערות קק"ל: בריאות גופנית ונפשית, שירותי תרבות והיבטים כלכליים חיפה, ישראל, מוסד שמואל נאמן, 2021. https://neaman.org.il/Ancillary-benefit-assessment-of-JNF-forests

המחקר נערך בשיתוף עם מכון שמיר למחקר ובתמיכת אגף הייעור בקק"ל.

קובץ הדו"ח כולל תיאור תמציתי של המחקר, ניתן לפנות אלינו לצורך קבלת הממצאים המלאים.

דו"ח מחקר זה מסכם שנתיים של מחקר שעסק באופן בו ביקור ביערות תורם לבריאות הנפשית והפיזית של המבקרים בהם, ובתרומת היערות לקידום שירותי תרבות לתושבי ישראל. המחקר נערך תוך התבוננות בין-תחומית המשלבת ידע מהתחומים פסיכולוגיה סביבתית, כלכלה סביבתית, ומדיניות סביבתית. המשתנה המרכזי שבמוקד המחקר היה תפיסות ועמדות של אנשים פרטיים ובעלי מקצוע ביחס לתרומת היערות לבריאות הנפשית והגופנית, וכן לערכם הכלכלי של היערות. בנוסף, על רקע החשיבות של קידום בריאות פיזית ונפשית ושירותי תרבות לכל המגזרים באוכלוסייה, בחן המחקר גם דמיון ושוני באופן בו בני מגזרים שונים – יהודי וערבי – מפיקים תועלות מהיערות.

המחקר בחן סוגיות אלו בהתבוננות רחבה שכללה כלי מחקר מגוונים, כמותיים ואיכותניים: שאלון שהועבר למדגם מייצג של כלל האוכלוסייה, שאלון שהועבר למבקרים ביערות, חקר רב מקרים של שלושה יערות וסדרת ראיונות עם מומחים בתחום בריאות הגוף והנפש.
בהתאמה לכך משתתפי המחקר מייצגים קבוצות מגוונות של בעלי מקצוע ושל אזרחים העושים שימוש ביערות: מבקרים ביערות, תושבים המתגוררים בסמוך ליערות, בעלי תפקידים בתחומי חינוך וקהילה שבתוקף תפקידם פועלים בקידום פעילויות ביערות, מומחים ורופאים בתחומי בריאות הגוף והנפש, וכן מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל.
בסך הכל השתתפו במחקר 2203 אנשים: 1009 אשר השתתפו בשאלון האוכלוסייה, 559 שהשתתפו בשאלון המבקרים ביער, 586 שהשתתפו בשאלון תושבי אזורים הסמוכים ליער, 30 שהשתתפו בראיונות של אנשי קהילה וחינוך, ו-19 שהשתתפו בראיונות מומחים מתחום בריאות הגוף והנפש.

לאור ממצאי המחקר גובשו המלצות ביחס לניהול ממשק קהל ביערות קק"ל באופן שייטיב את תרומתם לרווחת האדם, וכן המלצות לדרכים בהן קק"ל יכולה לייצר מודעות גבוהה יותר של הציבור ושל בעלי מקצוע בתחומי הבריאות התרבות והספורט ביחס לפוטנציאל התרומה של היערות.

סקירת ספרות נרחבת שנערכה במסגרת המחקר פורסמה בגיליון 20 של כתב העת "יער"

מאמר שפורסם בכתב העת: Journal of Environmental Psychology 

פרסומים נוספים שיכולים לעניין אותך

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות