מחקר: ניתוח תעשיית האנרגיה המתחדשת של ישראל

פרויקט מחקר זה החל בעבר במסגרת מיזם המשותף עם יחידת ניו-טק במשרד הכלכלה ומאז 2015 נמשך במימון מוסד שמואל נאמן והוא נעשה במסגרת המרכז למצוינות תעשייתית. מטרת הפרויקט: מינוף המובילות העולמית של ישראל בתחום האנרגיה המתחדשת כולל ייצור אנרגיה, שילובה במערך, חסכונות והתייעלות ופיתוח תחליפי דלקים.

עבודת המחקר החלה ב-2014 וסקרה ומיפתה את המגמות בעולם, את התעשייה הישראלית ואת היתרונות היחסיים שלה מול המגמות הגלובליות. העבודה המשיכה לזיהוי החסמים הנוכחיים ולגזירת המלצות למדיניות המאפשרת לבסס תעשייה ישראלית משגשגת בתחום זה.

במהלך השנה התפרסם דו"ח המפרט מה הן המגמות העולמיות כיום בסקטור, מציג עדכון של המצב כיום בישראל היתרון היחסי בתעשיית האנרגיות המתחדשות בישראל, מציג את הכלים העומדים לרשות התעשיינים, מזהה חסמים במימוש ההזדמנויות הטכנולוגיות והעסקיות עבור התעשייה הישראלית וגוזר המלצות למדיניות תומכת. בנוסף, גובש מאגר נתונים המכיל את כל חברות הישראליות העוסקות כיום בתחום האנרגיות המתחדשות בקטגוריות שונות.

ב-2015 הורחב בסיס התונים של הדוח ופורטו המלצות אופרטיביות לפתרון החסמים ועדכון מדיניות. דוח סופי המפרט עבודה זו הופץ. בנוסף, העבודה הוצגה ביוזמת משרד הכלכלה לפורום בין משרדי רחב.

לקראת יישום החלטות צמצום הפליטות שהתקבלה בפריז בדצמבר 2016, ההתעניינות בהמלצות הדוח גדלו והפרויקט הוצג גם למשרד האוצר, במטרה לנצל את ההזדמנות למימון התוכנית שהומלצה על ידנו.

בשנת 2016 הוצגו ממצאי המחקר על ידי צוות מוסד שמואל נאמן לוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת בהשתתפות ובתמיכת נציגי התעשיות ומשרד הכלכלה. ההמלצה המרכזית הייתה הקמתה של קרן בשיתוף הממשלה והון פרטי לקידום מסחור של טכנולוגיות חדשניות לאנרגיה מתחדשת ולהתייעלות אנרגטית.

במהלך 2016 אימץ משרד הכלכלה את המלצות הצוות של מוסד נאמן לתמיכה ועידוד של מסחור פתרונות חדשניים בתחומי האנרגיה המתחדשת. מאמצע 2016 מקדם משרד הכלכלה בהובלת ניוטק את התוכנית לקראת קבלת החלטת ממשלה. במסגרת זו ממצאי המחקר הוצגו שנית בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת על ידי ניוטק, ובהמשך הוגש על ידם לעיון וקידום עם משרד האוצר. יש לקוות למימוש הקמת הקרן בשנה הקרובה וצוות המחקר ילווה את התהליך כדי לעזור ביישומו המוצלח במהלך 2017.

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות