מפגש פורום המים השלישי- מים לטבע ושיקום נחלים

 

חזון משק המים, המטרות, והמדיניות הנגזרת שנוסחו במסמך המדיניות בתכנית האב ארוכת הטווח למשק המים יוצרים את התשתית למדיניות העתידית של משק המים. בעיקרי המדיניות נקבע שמשק המים ישמש כגורם תומך במימוש יעדים לאומיים של מדינת ישראל (פיתוח והתיישבות, תעשייה, חקלאות, טבע ונוף, הסכמים אזוריים וכו'). במסגרת זו חוזק מעמדו של הטבע כצרכן מים חשוב, והוא הוכר כצרכן שאינו פחות בחשיבותו ממגזרי צריכה אחרים. נקבע ששיקום ושימור מערכות אקולוגיות תלויות-מים יעשה בעיקר באמצעות שיקום מקורות המים הטבעיים. כמו כן הוצהר שבפיתוח תשתיות משק המים יוטמעו עקרונות סביבתיים, ויילקחו בחשבון גם עלויות חיצוניות בניתוח עלות-תועלת של חלופות לביצוע פרויקטים הקשורים למשק המים. במסגרת מאזן משק המים לטווח תכנית האב הוגדרו כמויות המים שיוקצו לטבע ונוף, והוצהר שהטבע והנוף ייהנו מעבר להקצאות הישירות גם מעליית \ חזרת שפיעות מים טבעיות במעיינות, עקב שיקום האוגר הטבעי.

מונח פיתוח בר קיימא משמעותו שאיפה לשמירת צרכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע בצרכי הדור הבא וכן שילוב של שיקולי כלכלה, סביבה וחברה בקבלת החלטות. זאת, תוך מציאת איזון בין אינטרסים מתחרים. בתכנון העתידי של משק המים עקרונות אלו צריכים לבוא לידי ביטוי, בין השאר, בשיקום ושימור מקורות המים הטבעיים, בהבטחת אספקת המים לטבע, במניעת השפעות סביבתיות שליליות, ישירות ועקיפות. ללא ספק מימוש כל יעדי חזון משק המים מעלים אתגרים רבים במיוחד בנושא של מציאת האיזון הנכון בין שיקולים כלכליים סביבתיים וחברתיים.

פורום המים השלישי דן באתגרים אלה. מטרתו הייתה להוות במה לליבון הקונפליקטים שעלולים לצוץ בין שימושים שונים לבין הטבע כצרכן מים ולמציאת עקרונות ליישוב קונפליקטים אלה. הפורום חולק לשלושה מושבים בשלושה נושאים מרכזיים:

 1. מים לטבע – מצב נוכחי ועקרונות המדיניות העתידית
 2. עקרונות בשיקום נחלים
 3. מים לטבע – קונפליקטים, מדיניות נדרשת ודרכי פעולה מוצעות.

בכל מושב הוצגו ההיבטים שאנו מעריכים שיש להתחשב בהם בעת שמגבשים עמדות או תכנית בהקשר לסוגיית המים לטבע. המציגים נתנו הרצאות קצרות וממוקדות לנושא. במהלך היום התקיימו דיונים פתוחים לגבי הנקודות המרכזיות שהועלו במושבים. בסוף היום התקיים פאנל מומחים שבחן והתמקד בנקודות העיקריות שהועלו במהלך היום כולו.

הסיכום המפורט של יום ההרצאות והדיונים אמור לשמש כבסיס לעדכון מדיניות ובמידת הצורך כבסיס מידע מרוכז לקהל הרחב ולמקבלי ההחלטות והוא הוצג בנפרד. בהמשך מוצגות הנקודות המרכזיות שעלו בדיון ואשר נראה שיש צורך להדגישן ויש חשיבות להתייחס אליהן בהקשר של תכנית האב למים לטבע המתגבשת בימים אלה.

 

תכנית ליום עיון בנושא מים לטבע ושיקום נחלים  15.1.13

8:30-9:00

 • התכנסות והרשמה

9:00-9:30

 • דברי פתיחה – פרופ"ח ערן פרידלר, טכניון
 • ד"ר עוזי לנדאו, שר האנרגיה והמים
 • פרופ' עמרי רנד – מנכ"ל מוסד נאמן

מושב 1 - מים לטבע – מצב נוכחי ועקרונות המדיניות העתידית – יו"ר אבי שביב (טכניון)

9:30-9:50

 • מצב הנחלים ותוכניות השיקום הנוכחיות – תמונה כללית– אלון זסק (מש. הגנת הסביבה)

9:50-10:10

 • מים לטבע מדיניות נוכחית ועתידית– זאב אחיפז, תמי שור, מיקי זיידה  (רשות המים)

10:10-10:30

 • מתווה תכנית האב למים לטבע – שריג גפני (המר. האק. רופין, וחב. אביב), ניצן פרי (תה"ל)

10:30-10:50

 • הפסקת קפה

מושב 2 - עקרונות בשיקום  נחלים – יו"ר קרלוס דוזורץ (טכניון)

10:50-11:05

 • עקרונות אקולוגיים ביחסי גומלין מים – נחלים – סביבה מימית – אביטל גזית (אונ' ת.א.)

11:05-11:20

 • שיקום נחלים – מהו הזיכרון של הנחל – שי ארנון (אונ. ב.ג.)

11:20-11:35

 • שילוב דרישות אקולוגיות ושמירת המגוון הביולוגי – אבי אוזן (רט"ג)

11:35-11:50

 • קונפליקטים בניהול כלכלי של המים לטבע – ניר בקר (מכללת תל-חי)

11:50-12:30

 • דיון פתוח

12:30-13:15

 • ארוחת צהרים קלה

מושב 3 - מים לטבע – קונפליקטים ודרכי פעולה מוצעות – יו"ר ישראל גב (רשות המים) 

13:15-13:30

 • שאיבה ממקורות המים הטבעיים והשפעתה על שפיעת מעיינות וזרימה בנחלים  - אלון רימר (המע. לחקר הכנרת, חיא"ל)

13:30-13:45

 • ניהול משאבי המים הטבעיים ברמת האגן: הערך והחשיבות של שקיפות ושיתוף הציבור לאיזון בין אינטרסים מנוגדים –  אורית סקוטלסקי (החברה להג. הטבע)

13:45-14:00

 • ניהול נחל – אתגרים ופתרונות (או פתרונות ואתגרים)- דויד פרגמנט (רשות נחל הירקון)

14:00-14:15

 • הנחל כתוואי ניקוז מול נחל "טבעי" עם פשט הצפה – השפעות על חקלאות וקרקע בסביבת הנחל – גיל אשל ורועי אגוזי (התחנה לחקר הסחף)

14:15-15:00

 • דיון פתוח

15:00-15:20

 • הפסקת קפה קצרה

15:20-17:00

 • פאנל מסכם  המלצות למתכננים ומקבלי החלטות במשק המים – מנחה ערן פרידלר (טכניון) אביטל גזית (אונ. ת.א.), שריג גפני (המרכ. האקד. רופין), אורית סקוטלסקי (חלה"ט), ניסים קשת (רט"ג), צבי רבהון (מש. החקלאות לשעבר), גדי רוזנטל (כיוון בע"מ), תמי שור (רשות המים)

 

 

להזמנה המלאה לחץ כאן.

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות