RISIS -פרויקט FP7

RISIS - Research Infrastructure for Science and Innovation Policy Studies הוא קונסורציום אירופי המאגד מספר מוסדות מחקר ביבשת. מטרתו של הפרויקט היא לבנות תשתית נגישה של נתונים לחקר פעילויות המדע, הטכנולוגיה והחדשנות. מוסד נאמן מוביל בפרויקט את חבילת העבודה מספר 9 (WP9). מטרת החבילה לפתח שיטת קיבוץ גיאוגרפית, המזהה ריכוזים של פעילות במרחב בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות.

חשיבותו של הממד המרחבי נובעת מהעניין הגובר בו במחקר שעניינו מדע, טכנולוגיה וחדשנות. במובן זה, הדינאמיקה המאפיינת 'התקבצות מרחבית' מהווה את אחד הממדים המרכזיים בארגון מסדי הנתונים של RISIS. אלא שהמחקר באירופה מאופיין בהקשר זה בחסך, שכן אין בו הגדרה ממוסדת של אזורים מטרופולינים, הדומה למשל לזו שבארה"ב. מכאן עולה הצורך לפתח באירופה שיטה שתכלול מקבצי ידע מרחביים.

ל-WP9 שלוש מטרות מרכזיות: להשוות שיטות שונות לקיבוץ מרחבי באירופה; להציע אסטרטגיית יישום ל-RISIS, שתיקח בחשבון שיטת קיבוץ אחת או מספר שיטות; לפתח וליישם את השיטה (או השיטות) בכמה מסדי נתונים של RISIS.

הפעילויות אותן מוביל מוסד נאמן נחלקות על כן למספר קטגוריות:

  • בחירת שיטות לקיבוץ גיאוגרפי. כאן זוהו שתי שיטות רלוונטיות: אחת השיטות פותחה על ידי ה-OECD והשנייה פותחה על ידי חוקרים המשתתפים בפרויקט.
  • יישום השיטות במסדי הנתונים של RISIS.
  • בחינת השערות מחקר בהיבטים מרחביים של מדע, טכנולוגיה וחדשנות.

בשנת 2015 הפעילויות ב-WP9 כללו השתתפות בכנס RISIS השנתי וארגון של סדנת מחקר בווינה, שמטרתה הייתה לקבוע את האסטרטגיה להמשך העבודה של חבילת העבודה בפרויקט. תפוקות הסדנה הניבו את עדכון תכנית העבודה לפעילות העתידית, הגשת דו"ח מסכם ל-2015 והכנה לכנס RISIS השנתי של 2016.

בשנת 2016 הפעילויות של מוסד שמואל נאמן ב-WP9 כללו כתיבת דוחות מדעיים, השתתפות בכנס RISIS השנתי באמסטרדם וארגון של קורס קיץ בנושא שיטות לקידוד וקיבוץ גיאוגרפי בפריז.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות