פיתוח בר קיימא בנגב

בשנת 2006 קיים מוסד שמואל נאמן בשיתוף עם עמותת נגב בר-קיימא פרויקט שמטרתו לקדם פיתוח בר קיימא באזור הנגב. מטרת הפרויקט זה היא לקדם את פיתוחו של הנגב על פי עקרונות, מדיניות וכלים של פיתוח בר- קיימא והוא כולל ליווי אקדמי של ייזום, גיבוש ויישום של מדיניות, תכנון כולל ומפורט, בדיקות ייתכנות, סיקור והערכה של האזור הנגב. פעילות צוות הפרויקט מסייעת לבעלי עניין, ולצדדים השונים המעורבים באזור הנגב לפתוח וליישם מנגנונים וכלים של התמודדויות קונסטרוקטיביות עם קונפליקטים באזור.
 
בשנת 2006 הפרויקט התמקד בארבעה נושאים:  פעילות מקומית ובינלאומית בנושא מניעת המידבור, כולל ייצוג ב- UNCCD  (האמנה למניעת המידבור של האו"ם( בעולם;  קידום פרויקט "ארץ צין" כמודל בין-לאומי של פיתוח בר-קיימא באזורים שחונים; הרחבה, והעמקה של מיזם האחריות הסביבתית של התעשייה הכימית (Responsible Care), במטרה לקדם פיתוח בר-קיימא ודיאלוג אמיתי בין התעשייה לקהילה ופיתוח והערכה של מודלים לערים, שכונות וקהילות בנות קיימא.
פרויקט זה נמשך גם בשנת 2007.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות