העצמת התעשייה הקלאסית

במהלך 2011 התחלנו ביישום המלצותינו לשדרוג התעשייה הקלאסית (מסורתית) בהתאם לדו"ח הועדה להעצמת התעשייה הקלאסית – אפריל 2011.  בסיס הפעילות בנושא מוכתב ע"י המלצות הוועדה.

במסגרת זו אנו מרכזים מספר פעולות היזומות על ידנו אך משלבות גורמים רבים בעלי יכולת ומשקל להשפיע. לעבודה זו גויס ד"ר גיורא שלגי שעמד בראש הצוות של תעשיות קלאסיות בפרויקט "חדשנות 2011" הפרויקטים הבאים הם חלק מהמערך לקידום תעשיות קלאסיות בישראל :

1.  הקמת מאגדים של פארקים תעשייתיים בגליל לתמיכה במפעלים הקלסיים הקטנים והבינוניים.
תפיסת ה"מאגדים" המתוארת בתרשים מהווה ציר מרכזי סביבו מתבצעת האינטגרציה בין גופים בעלי פוטנציאל התרומה לנושא.

      א.    הותנע "מאגד צפוני" סביב פארק תעשיות משגב עם סימני הצלחה מעודדים.

      ב.    התוכנית למצוינות וחדשנות בגליל, המכוונת בעיקרה לתעשיות הקלאסיות הקטנות, זכתה לחיזוק של המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

2. תוכנית הייעוץ של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים יצאה לדרך בעידוד וסיוע שלנו בתפיסה התואמת את המלצות הדו"ח.

3. מכון התקנים השלים מהלך של הסכם זכויות עם הנהלת ה EFQM האירופי ובעקבותיו הסתיים קורס מובילים שהסמיך את משתתפיו להכשיר מקצוענים בתחום של בניית מצוינות ארגונית בתעשייה.

4. לקבוצת "ארגוני מופת" הצטרפו עד כה 25 ארגונים המהווים תחילתה של "מסה קריטית" שתהווה גורם השפעה למצוינות תעשייתית, גם מעבר לתעשיות הקלאסיות הקטנות.

5. קיים שיתוף פעולה טוב עם מרכז לחדשנות בטכניון המוביל פורום מנהלים לחדשנות ואת תוכנית MOVING UP בשיתוף עם מוסד שמואל נאמן. יזמנו תכנית זו כרעיון להדרכה של תעשיות מסורתיות במתכונת של TIM (בי"ס למנהלים של הטכניון). פרופ' שלמה מיטל נתן את ההרצאות המקצועיות וד"ר גיורא שלגי וד"ר גלעד פורטונה השתתפו בהדרכה ובחניכה של תעשיות בפרויקטים של חדשנות כחלק מהתכנית. אנו מקווים להרחיב קורסים אלה במסגרת המאגדים התעשייתיים בשנים הקרובות.

6. יש הסכמה מלווה בתקציב ואישור משרד החינוך, להקים מרכז לחינוך טכנולוגי מתקדם בחיפה בתמיכה אקדמית של הטכניון.

7. יוזמות של פרופ' מיה ארז ופרופ' אורי מר חיים ליצור CLUSTERS של שיתופי פעולה בין מפעליים (פעילות הנתמכת ע"י שיתופי פעולה עם גופים בחו"ל).

8. נוצר שיתוף פעולה טוב עם התאחדות התעשיינים, כולל התגייסות של עודד טירה המוכן לסייע לקידום המטרות שלנו.

9. פרויקט OECD  למינוף צורכי הקלינטק לתעשייה בנגב. לבקשת המשרד למסחר ותעשייה האגף לגליל ונגב השתתף ד"ר גלעד פורטונה בהכנת החומר המקדים עבור מחקר של OECD לקידום תעשיית קלינטק בנגב כחלק מהרחבת התעשייה בנגב. הדוח על מדיניות הקלינטק שהכנו במסגרת החדשנות 2011 שימש כחומר הרקע להזמנת המחקר ואנו השתתפנו בהכנת החומר.

פעילות פרויקט זה מתפרסת על פני מערכת רחבה של בעלי עניין ובהם: משרד התמ"ת, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד החינוך, מכון התקנים, משרד החינוך, איגוד תעשיות האלקטרוניקה, האיגוד הישראלי לאיכות, התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, המרכז לחדשנות בטכניון, פארקים תעשייתיים, מקבץ הגנים התעשייתיים, ארגוני מופת, אזורי תעשייה, התעשייה הקיבוצית ועוד פעילים שונים ומתנדבים.

כתוצאה משיתופי הפעולה השונים, במהלך שנת 2012 חלו התמורות הבאות:  

א.     נוצר מומנטום חיובי שנוצר סביב "המאגד הצפוני" שיצר מסה קריטית של מפעלים עם נגישות אפקטיבית למוקדי סיוע ממלכתיים תומכי צמיחה.  

ב.      התוכנית למצוינות תעשייתית התחזקה בזכות אימוץ ה EFQM בהובלת מכון התקנים והאיגוד הישראלי לאיכות, כולל תשתית הסמכה והדרכה.

ג.       נעשה ביסוס התוכנית למצוינות בגליל, כחלק מיעדי הרשות לפיתוח הגליל.

ד.      קידום החינוך המקצועי - טכנולוגי, הכולל התנעת ההקמה של בסמ"ת ההיסטורית.

ה.     התבססות תוכנית MOVING  UP בשיתוף שלנו עם המרכז לחדשנות בטכניון.

ו.       יציאה לדרך של תוכנית הייעוץ של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, במתווה התואם את המלצות הוועדה שלנו.

הפעילות בשנת 2013 המשיכה במתווה ההמלצות של הוועדה להעצמת התעשייה הקלאסית, עם התרחבות לתחומים נוספים, בתחומי החינוך וההשכלה בעיקר. 

1.    חינוך מדעי, טכנולוגי, מקצועי - התמקד בעידוד תלמידי חטיבות הביניים לבחור מסלולי לימוד המובילים לתעודת  בגרות מדעית טכנולוגית איכותית, תוך הקמת בסמ"ת החדש וכן סיוע למשרד החינוך בהובלת המהלך.

2.    איכות ומצוינות תעשייתיתהוצאת תקן למצוינות תעשייתית.

3.    הרחבה לנגב של תכנית האיכות בגליל.

4.    מינוף צמיחה של מפעלים קטנים ובינוניים באמצעות ארגוני מופת.

5.    מינוף צמיחת מפעלים קטנים ובינוניים באמצעות רשפ"ת.

6.    התמודדות עם סוגיות רוחב המשפיעות על התעשייה הקלאסית

7.    תדמית - שינוי תרבות השיח, הוצאת המושג LOW  TEC כמו גם שינוי גישה בתרבות ה=EXIT .

8.    שת"פ עם איגוד תעשיות האלקטרוניקה.

9.    הובלת תוכנית יעוץ למפעלים קטנים ובינוניים.

הפעילות בשנת 2014 המשיכה במתווה ההמלצות של הוועדה להעצמת התעשייה הקלאסית, עם התרחבות לתחומים נוספים, בתחומי החינוך וההשכלה בעיקר, וכללה את התחומים הבאים: 

1.     חינוך מדעי-טכנולוגי-מקצועי - שותפות פעילה של גיורא שלגי כחבר בוועדה הלאומית לחינוך טכנולוגי-מקצועי.

2.     פעילות להקמתו בסמ”ת החדש - כסמן ימני לחינוך טכנולוגי איכותי.

3.     התוכנית למצוינות תעשייתית – התאחדות התעשיינים בצפון אימצה את התוכנית כחלק מתפיסה אסטרטגית התורמת לצמיחה איכותית וברת קיימא.

4.     רשפ”ת – המשך המאמץ למנף את הפוטנציאל הקיים ברשפ”ת כמנוף צמיחה למפעלים קטנים ובינוניים.

5.     מדינת סטראט אפ” – המשך המאמץ ההסברתי, להשפיע על המציאות" הקיימת המעודדת אקזיטים במקום הקמתן של חברות מקומיות מלאות, היוצרות אקוסיסטם שהתעשייה הקלאסית חלק ממנו.

6.     השתתפות בפרויקט הצפון שמטרתו להניע צמיחה כלכלית וחברתית בצפון הארץ.

7.     השתתפות בצוות אסטרטגיית-על בצוות שדן ברצף: מדע, טכנולוגיה, חינוך ותעשייה.

שנת 2016 אופיינה בקידום מתווה ההמלצות של הוועדה להעצמת התעשייה הקלאסית, תוך התרחבות לתחומים נוספים דוגמת חינוך והשכלה:  קידום חינוך טכנולוגי-מקצועי* המאמץ להקים מחדש את בסמ"ת המיתולוגי, כסמן ימני של חינוך טכנולוגי-מקצועי איכותי, מתחיל להתממש. בית הספר נכנס לשנת הלימודים השנייה שלו מלווה בוועד מנהל איכותי, ותמיכה נחושה של עיריית חיפה ומשרד החינוך. בית הספר צפוי לעבור, לתקופת ביניים, עד הקמתו של מבנה ייעודי, למרכז הטכנולוגי החדש בנווה דוד הכולל מעבדות מודרניות.

הקמת מרכז מו"פ יישומי* כפועל יוצא של המלצות וועדת אסטרטגיית-על, ניתן סיוע למכללה האקדמית אורט בראודה להוסיף להגדרת הייעוד שלה מו"פ יישומי מוכוון חדשנות ופריון עם דגש לתעשייה המסורתית. המימוש יתבצע על ידי חברת היישום "אופק אשכולות" בשיתוף פעולה עם השלוחה הישראלית של מכון FRAUNHOFER  הגרמני.

מצוינות ארגונית. המשך קידום מצוינות בתעשייה בצפון במסגרת התאחדות התעשיינים. הצגת הנושא להנהלת עיריית חיפה כמהלך תומך בשאיפה העירונית להפוך את העיר למטרופולין של מצוינות. 

אסטרטגית  אוניברסיטת חיפה תרומה לתהליך שהוביל את האוניברסיטה בהנהגת נשיאה החדש, לגבש אסטרטגיה מאתגרת ומעוררת השראה, הצפויה לחזק את צפון הארץ ואת העיר חיפה. 

רכש גומלין נכשל (ניסיון חוזר) להניע שינוי בכללי המדיניות של רשפ"ת המופקדת על הסכמי רכש גומלין במשרד הכלכלה.

שילוב ננו-טכנולוגיה* המשך מאמץ, במסגרת וועדת INNI (שסיימה את פעילותה בשנת 2016 לאחר שתי תכניות חומש) ללוות יישום טכנולוגיית ננו בתעשיות מסורתיות, שליבת עיסוקן בתחום החומרים דוגמת: גניגר (יריעות פלסטיק לחממות), אבן קיסר (שיש סינטטי), נילית (סיבים).

* נושא זה הובל ע"י גיורא שלגי.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות