אסטרטגיית פיתוח תשתיות לאומיות

פרויקט "אסטרטגיית פיתוח תשתיות לאומיות בישראל לשנת 2028", מתוך התכנית "ישראל 2028: חזון ואסטרטגיה כלכלית – חברתית בעולם גלובאלי", מתמקד בניתוח הביקושים העתידיים לתשתיות פיזיות במדינת ישראל והיכולת להקים מערכות תשתית הולמות העונות על הביקושים הצפויים בישראל בעוד 20 שנה. כמתווה ראשוני, קבע המחקר לבחון את הביקושים החזויים של התשתיות אל מול תשריט "עסקים כרגיל", תוך הדגשת הבעיות המרכזיות והאילוצים הקשורים בהבטחת ההיצע.
הפרויקט מתייחס לתחומי התשתית הבאים: תחבורה יבשתית-כבישים ורכבות, מערך נמלי הים והאוויר, ייצור והפצת אנרגיה, תשתיות מים וסביבה ופיתוח כוח אדם נידרש והכשרתו בענפי הבינוי והתשתיות.

פרויקט התשתיות הלאומיות, משתלב בפרויקט אסטרטגי-לאומי המבוצע במסגרת הוועדה למדע וטכנולוגיה של ארה"ב וישראל (USISTC). הרעיון ביסודו הוא להתוות אסטרטגיה לאומית להתחדשות כלכלית מודרנית תוך מיקוד בחברה איכותית כאשר שנת המטרה היא 2028 (שמונים שנה להקמת מדינת ישראל). האסטרטגיה העתידית של העבודה היא מחויבת המציאות לנוכח היעדים הכלכליים והחברתיים שנקבעו ותחזיות האוכלוסייה לעשרים השנים הבאות.

מחקר התשתיות, שנערך במוסד שמואל נאמן ונתמך על ידו, בוחן את ההשלכות של מערך התשתיות הלאומיות על הפיתוח הכלכלי-חברתי של המדינה ועל איכות החיים. העבודה מנסה להגדיר, בהיבט אחד, היכן ומתי מערכות התשתית הנבחנות הופכות לחסמים לצמיחה כלכלית וכיצד ניתן למנוע חסמים כאלו. בהיבט שני, העבודה מנסה להעריך כיצד מערכות התשתית יכולות לתמוך ולעודד צמיחה ופיתוח במדינה. העבודה מדגישה את החדשנות והתחכום של ענפים קיימים וכיצד הם עשויים לגרום לפיתוח הזדמנויות עסקיות ותרומה למינוף תעסוקתי וטכנולוגי.

במקביל נבחנים במסגרת הפרויקט, יחסי הגומלין וההשפעות ההדדיות של מערכת התשתיות - עם נושאים נוספים המרכיבים את פרויקט האסטרטגיה הכלכלית-חברתית של המדינה כגון: מינוף טכנולוגיות, פריון ותפוקה, גלובליזציה, מיסוד תהליכי מטה, נושאי חברה ותעסוקה ומערכת ההשכלה הגבוהה. בסיכומו של דבר, כל אלו ישולבו במודל כלכלי שפותח על ידי צוות המחקר הכלכלי.

העבודה מתחלקת למספר צוותים: תחבורה יבשתית – פרופ' דורון בלשה ומר גדעון השמשוני; איכות הסביבה – פרופ' יורם אבנימלך וד"ר אופירה אילון; אנרגיה – פרופ' דני צ'מנסקי וד"ר מריה מרינוב; הון האנושי, בינוי ותשתיות – פרופ' יחיאל רוזנפלד ורו"ח אדם בוכמן ונמלים – פרופ' יהודה חיות.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות