מתמטיקה לכל

העמותה   הישראלית   לקידום   החינוך   המתמטי   לכל   ,בשיתוף   עם   המחלקה   להוראת   המדעים   בטכניון, נתמכה בשנת 2004 על ידי מוסד נאמן .

העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל הוקמה בשנת .2002 מרבית העבודה בה נעשית בהתנדבות .משימתה הראשונה הייתה תרגומם של ספרי סינגפור לעברית .אלה הם הספרים שאיתם זכתה סינגפור במקום הראשון בעולם באופן עקבי במשך כ 18 -שנים .עקרונותיהם תואמים את עקרונות חברי העמותה .

עקרונות הספרים הם :

  •  יציאה מן המוחשי.
  •  דגש על משמעות הפעולות ,לפני שמגיעים לחישובן .
  •  שימת לב לדקויות של משמעות .
  •  דגש על ניסוחים מילוליים מדויקים ומפורשים .

מעבר לעקרונות הספרים ,עקרונות העמותה הם :

  • עבודה עם כל הכיתה יחד ,כלומר הימנעות מהוראה מותאמת .
  • הילדים יושבים ופניהם אל המורה .המורה מנהלת את הדיון הכיתתי .
  • השיעור רובו לימוד משותף ,בניגוד למילוי החוברות שהיה נהוג בארץ בעשרים השנים האחרונות.

כיום עובדת העמותה ב 116 -בתי-ספר .ההצלחה מרשימה ,לפי הקריטריונים של שביעות רצון של המורים ,המנהלים ,ההורים ,ולפי מעט הבחינות המשוות שנערכו עד עתה .

לאחרונה נכנסה העמותה לעבודה בגנים ,כאמור ,עם ספרים שתורגמו מסינגפור .

הכסף שנתרם על ידי מוסד נאמן שימש לעריכת השתלמויות למורים ,ובעיקר להדרכה ,שאמנם ניתנת בחלקה בהתנדבות ,אבל עקב ההיקף הגדול של פעילות העמותה ניתנת כיום בחלקה הגדול על ידי מנחים בשכר .

 

פרסומים תחת הנושא

תגיות: חינוך
גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות