בחינה והערכת תועלות נלוות של יערות קק"ל: בריאות גופנית ונפשית, שירותי תרבות והיבטים כלכליים

המחקר נערך בשיתוף עם מכון שמיר למחקר.ועוסק באופנים בהם יערות קק"ל תורמים לבריאות הנפשית והפיזית של המבקרים בהם, ומספקים שירותי מערכת בהיבט התרבותי והפסיכולוגי.

המחקר מתמקד בתרומה הנוכחית כיום, ובדרכים אפשריות להעלות אותה. בנוסף, על רקע החשיבות של קידום בריאות פיזית ונפשית ושירותי תרבות לכל המגזרים באוכלוסייה, מטרה נוספת של המחקר הינה לבחון הבדלים בין החברה היהודית והערבית בישראל באופן בו הן מפיקות תועלות מהיערות, ולהעלות המלצות בראייה בין תרבותית.

המטרה היישומית של המחקר הינה לספק המלצות ביחס לניהול ממשק קהל ביערות קק"ל באופן שייטיב את תרומתם לרווחת האדם, וכן המלצות לדרכים בהן קק"ל יכולה לייצר מודעות גבוהה יותר של הציבור ושל בעלי מקצוע בתחומי הבריאות התרבות והספורט ביחס לפוטנציאל התרומה של היערות.

המחקר נערך בגישת של מחקר משולב (mixed method) ובמגוון כלים כמותיים ואיכותניים לאיסוף ולניתוח נתונים. המחקר הכולל מורכב משלושה מחקרים אשר מהלך הביצוע שלהם פרוס על פני שתי שנות המחקר:
(1) חקר רב מקרים של שלושה יערות נבחרים הכולל הפצת שאלונים למבקרים ביערות ושאלונים המופצים לתושבי היישובים הסמוכים ליערות.
(2) ביצוע ראיונות עומק עם רופאים ובעלי מקצוע נוספים כגון מומחים לספורט ולבריאות הנפש
(3) העברת שאלון למדגם של האוכלוסייה בארץ.

השלב הראשון במחקר, שנערך מאוגוסט 2019 עד אוגוסט 2020, כלל סקירת ספרות שבודקת את ההשפעות המיטיבות שיש לשהייה ביערות על היבטים בריאותיים ונפשיים שונים,  באופן בו פעילויות שונות בתחומי הנופש, התרבות והספורט תורמים למשתתפים בהם, ובערכים הכלכליים שיש לכל אלו.  בנוסף, נערך איסוף הנתונים שנערכו במסגרת המחקר וממצאים ראשוניים מתוך חקר רב מקרים שנערך בשלושה יערות שנבחרו למחקר.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות