דיאלוג, גישור, ויצירת הסכמות: תעשייה-קהילה-רשויות

פרויקט זה נועד לקדם דיאלוג אמיתי בין התעשייה, היזמים, הציבור, הקהילות והרשויות ברמה המקומית והארצית בנושאי איכות הסביבה, מתוך הבנה כי שת"פ בין הגורמים השונים מהווה זרז לפיתוח כלכלי בר קיימא, תוך כדי שיפור סביבתי מתמיד. הפרויקט משלב חדשנות מדעית עם תרומה לחברה, לכלכלה ולסביבה, וצפוי להוות דגם לפיתוחים ויישומים נוספים בארץ ובמדינות אחרות. את הפרויקט יזם ומוביל, מאז שנת 2006 מוסד שמואל נאמן, והוא עוסק בקידום קבלת החלטות מתואמת ובגיבוש מתודולוגיה ליצירת הסכמות. פרויקט זה מסתמך גם על פעילויות אחרת שנעשות במוסד שמואל נאמן, הבולטים בהם: "תוכנית לאומית לתעשייה הכימית בישראל", "אסטרטגיית פיתוח תשתיות לאומיות בישראל לשנת  2028" ו"זיהום אויר במפרץ חיפה", תוך התבססות על ידע בין-תחומי בנוגע להתמודדות קונסטרוקטיבית עם סכסוכים מורכבים, ולקחים מיוזמת "אחריות סביבתית" (Care Responsible) של התעשייה הכימית  ברחבי העולם, ולאחרונה גם בישראל.

כמו במקומות רבים בעולם, בעבר, התעשיות המזהמות השונות לא שקדו על פתרון כולל לבעיות הקצה שלהן. גם הרשויות לא פיתחו מערכת חוקים ותקנות תואמים לבעיות והטכנולוגיות הסביבתיות לא היו זמינות. בעשור האחרון הרשויות הממשלתיות והעירוניות החלו להחמיר בדרישותיהן הסביבתיות, והמודעות הציבורית לסיכונים הסביבתיים גברה. בשני העשורים האחרונים אנו עדים לשינוי ביחסי הגומלין שבין התעשיות השונות (שנחשבות מזהמות) ברחבי העולם לבין הקהילות שבקרבתן הן שוכנות. ההתעלמות מהחששות, הביקורת, חוסר האמון, וההתנגדויות שהתעשיות השונות יצרו בקהילה, מפנים אט אט את מקומם להדברות לקראת דו קיום בשלום בין התעשיות לבין סביבתן, תוך חשיבה על צמיחה כלכלית  ויצירת סביבה איכותית.

לפיכך, אנו מאמינים שדיאלוג אמיתי בין תעשיות, קהילות ורשויות עתיד לשפר לאין ערוך את איכות הסביבה והחיים, להקטין סיכונים סביבתיים וכלכליים כאחד. הדבר יאפשר תשואה אופטימאלית להשקעות, ויהווה זרז להשקעות נוספות, שמהן כולנו נצא נשכרים. סיכויי פרויקט מסוג זה להצליח עולים מאד כאשר הוא מתבצע בשיתוף עם הגורמים המשפיעים והמושפעים.

צוות מוסד שמואל נאמן השלים את שלבי ההכנה והחל בשיתוף בעלי עניין בעיצוב המתודולוגיה ליצירת הסכמות. עיקרי הפרויקט הוצגו ונדונו בכנסים ובמפגשים עם אנשי רשויות, עמותות, וארגונים שונים. בנוסף, הוקמו קבוצות המכילות נציגים מהתעשייה, הקהילות והרשויות בשיתוף אנשי אקדמיה. הקבוצות שותפות לפיתוח ויישום מתודולוגיה ליצירת הסכמות. בין הנושאים שבהם עוסקות קבוצות החשיבה ניתן למצוא: ייעול הליכי תכנון ותקינה; פיתוח דרום מפרץ חיפה; תעשיות וסביבה בגליל. את עבודת הקבוצות מרכזת ומתאמת ועדת היגוי. עדכון וזרימת מידע בין הקבוצות מתבצע באמצעות ועדת ההיגוי, אשר גם יוזם מפגשים משותפים. הפרויקט ילווה במידע וקשר אינטראקטיבי באמצעות אתר אינטרנט שיושק בעתיד, לינק לאתר יהיה באתר מוסד שמואל נאמן. באתר יוצגו בין השאר חומר רקע, סקירות ומחקרים ממוקדים שנערכים על-פי צרכי הפרויקט. בנוסף יופעלו פורומים להדברות תעשייה - קהילה – במקביל, כאמור, לפעילות צוותי החשיבה. הלמידה מקבוצות החשיבה משמשת את הפורומים, והפעילות בשניהם מזינה את המו"פ שבמסגרת הפרויקט.

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות