חזון ירוק למשאב כחול

בנייני האומה, ירושלים 27 במאי 2009
חזון ירוק למשאב כחול
 

מעצבים מדיניות סביבתית למשק המים בישראל

 

 

משבר המים הנוכחי מחזק את הצורך במדיניות ארוכת טווח למשק המים בישראל. החברה להגנת הטבע ועיריית ירושלים מתכבדות להזמינכם לכנס ירושלים, שנערך השנה בסימן הצורך הדחוף בגיבוש תפיסה חדשה לשימוש במים ולניהול משק המים בישראל. הכנס מפגיש בין מומחים אקדמיים, אנשי ממשל, אנשי שטח והציבור הרחב – לשם החלפת ידע ודעות ויצירת שיתופי פעולה שיובילו לשינוי המיוחל. בכנס יושם דגש על מדיניות משק המים בהקשר של נושאי סביבה. המטרה הסופית היא לעצב מדיניות סביבתית מוסכמת לניהול משק המים ולהניע מהלך שישפיע על מדיניות משק המים בישראל. הכנס ישמש במה לדיון בסוגיות מרכזיות הנמצאות במחלוקת מקצועית וציבורית ויהווה מרכיב מרכזי בגיבוש מסמך מדיניות סביבתי לניהול משק המים בישראל, אותו מגבשת בימים אלה החברה להגנת הטבע.
עיריית ירושלים שמה את תחום איכות הסביבה בעדיפות גבוהה כרשות מקומית מובילה בשיפור איכות החיים ברמת הפרט והקהילה, ולפיכך מארחת את כנס ירושלים לסביבה וטבע, כחלק מתפישת התפקיד של עיריית ירושלים כרשות מובילה בתחומים אלו. נושא הכנס השנה, המתמקד במשק המים, נמצא בחלקו באחריות הרשויות המקומיות, ולמדיניות הכללית של ניהולו יש השלכות על איכות החיים של אזרחי המדינה תושבי הרשויות המקומיות.

תוכנית הכנס 

8:30-7:30

סיור בוקר: מים בטבע העירוני
ביקור בתחנה לחקר ציפורי ירושלים של החברה להגנת הטבע, במתחם הכנסת. 
* מס' המקומות מוגבל. יש להירשם לסיור בעת ההרשמה לכנס.

8:30-9:30

התכנסות

9:30-11:10

מושב מליאה: משק המים בראי הנושא הסביבתי
מנחה: פרופ' תמר דיין, יו"ר החברה להגנת הטבע
ברכות: 
ח"כ גלעד ארדן, השר להגנת הסביבה
גרשון פלג, מנכ"ל החברה להגנת הטבע 
ד"ר מרטין וייל, קרן ברכה 
נעמי צור, סגנית ראש העיר ירושלים לתכנון וסביבה

אתגרים סביבתיים במשק המים I ניר פפאי, החברה להגנת הטבע
התייחסות להיבטים סביבתיים במשק המים I פרופ' אורי שני, ראש רשות המים
תפקידו של המחוקק בניהול משק המים Iח"כ אופיר פז-פינס, יו"ר עמית, השדולה הסביבתית-חברתית

11:10-11:30

הפסקה

11:30-13:00

מושבים מקבילים:

חקלאות וסביבה – ניגוד או השלמה?
יו"ר:יואב שגיא – מכון דש"א, החברה להגנת הטבע
בזכות החקלאות I ד"ר חיים צבן
נגד סבסוד מים, בעד סבסוד שטחים ירוקים I פרופ' הלל שובל, האוניברסיטה העברית 
מגיבים: מיקי זיידה, רשות המים I מנחם זלוצקי, המשרד להגנת הסביבה I ד"ר נועם לידר, רשות הטבע והגנים I פרופ' אבי שביב, מכון גרנד לחקר המים, הטכניון I גיורא שחם I פרופ' תמר דיין, אונ' ת"א I דויד ירוסלביץ, משרד החקלאות

אילו מים צריכים ויכולים לזרום בטבע? 
יו"ר: משה פרלמוטר – החברה להגנת הטבע
בזכות הזרימה הטבעית I פרופ' אביטל גזית, אונ' ת"א
בזכות המים המושבים I ד"ר דויד פרגמנט, רשות נחל הירקון
בזכות פתרונות מלאכותיים I זאב אחיפז, רשות המים
בזכות המים הטבעיים, הגישה הפרקטית I ד"ר יהושע שקדי, רשות הטבע והגנים

מגיבים: אלון זסק, המשרד להגנת הסביבה I ד"ר דויד כץ I אלון רוטשילד, החברה להגנת הטבע I מיקי זיידה, רשות המים I אבי אוזן, רשות הטבע והגנים.

האם הפרטה של משק המים מנוגדת לאינטרס הסביבתי ובאילו מקרים? 
יו"ר: שמעון טל - יו"ר האיגוד הישראלי למים
בזכות ההפרטה – ד"ר אודי ניסן, מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות
בזכות הראיה הלאומית I עידו רוזוליו, מנכ"ל מקורות
הפרטה במשק המים הישראלי I עו"ד יוסי לוי
בין הזכות הבסיסית למים לבין יעילות I פרופ' אלון טל

הפרטת תאגידי המים והביוב ברשויות המקומיות Iדוד קוכמייסטר, מנכ"ל הגיחון
הניסיון הסביבתי בהתמודדות עם תהליכי הפרטה I,b>עו"ד ציפי איסר איציק, אדם, טבע ודין


מניעה וטיפול בזיהום המים באקוויפרים
יו"ר: ד"ר סיניה נתניהו – תה"ל
שרה אלחנני, רשות המים
ד"ר יעל מייסון, המשרד להגנת הסביבה
שלום גולדברג, משרד הבריאות

מגיבים: פרופ' אורי שביט, מכון גרנד לחקר המים, הטכניון I פרופ' ראובן לסטר, עו"ד, האוניברסיטה העברית I עו"ד נעמה אלעד, אדם, טבע ודין I ליאורה אהרן, אזרחים למען הסביבה בגליל I ארנון גורן, אגנים ירוקים I דני טרגן, מנכ"ל תמי 4

כיצד לנהל משק מים חוצה גבולות בין ישראל והרשות הפלשתינאית? I מושב בשפה האנגלית
יו"ר: גדעון ברומברג – ידידי כדה"א
דו"ח על המגבלות במשק המים ברשות הפלסטינית I נציג הבנק העולמי ברשות הפלשתינית 
PWA Response to the World Bank Report, Fuaad Bateh – Palestinian Water Authority advisor
סוגית המים בין ישראל לפלסטינים I נציג רשות המים 

חבילות מדיניות לאיזון יחסי מעלה-מורד באקוויפר ההר I ד"ר איתי פישהנדלר וד"ר דויד כץ

13:00-14:00

ארוחת צהריים

14:00-15:45

מושב מליאה
יו"ר: עו"ד אלונה שפר קארו, ראש מטה השר להגנת הסביבה
ברכות: מר דני טרגן, מנכ"ל תמי 4

הפגיעה בציפורים כתוצאה מהרס בתי גידול לחים במזרח התיכון I ד"ר יוסי לשם, יו"ר מועצת החברה להגנת הטבע, אוניברסיטת ת"א 

מי ישמור על השומרים ומה תפקיד החברה האזרחית בניהול משק המים?
שר התשתיות – ח"כ עוזי לנדאו
מודל ההרחבה – פרופ' ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית
מודל ההפרדה – ד"ר ישעיהו בר אור, המשרד להגנת הסביבה

מגיבים: ח"כ דב חנין /, יו"ר עמית, השדולה הסביבתית-חברתית אלי רונן, יו"ר מקורות / גדי רוזנטל, כיוון שמעון טל, האיגוד הישראלי למים / פרופ' אלון טל / עו"ד ציפי איסר איציק, אדם, טבע ודין / משה פרלמוטר, החברה להגנת הטבע

15:30-16:00

הפסקה

16:00-17:30

מושבים מקבילים:

המחיר הסביבתי של ההתפלה ואיך מגדילים את ההיצע במינימום פגיעה בסביבה?
יו"ר: גדי רוזנטל, כיוון 
בזכות ההתפלה – ד"ר יוסי דרייזין 
בגנות תכניות ההתפלה – יובל ארבל, ידידי כדה"א
השלכות סביבתיות, האמנם? - פרופ' רפי סמיט, מכון גרנד לחקר המים, הטכניון
בזכות היבוא – רוני יפה, מפתח טכנולוגיות הובלה ימיות

מגיבים: ד"ר רותי יהל, רשות הטבע והגנים/ פרופ' יובל כהן / , אוניברסיטת חיפהמשה פרלמוטר, החברה להגנת הטבע /תמי גנות, אדם, טבע ודין/ ד"ר בלה גליל, חקר ימים ואגמים

האם נכון להגביל את הצריכה הביתית ומהו יעד ריאלי?
יו"ר: פרופ' ערן פייטלסון – האוניברסיטה העברית

צמצום הצריכה באמצעות ניהול הביקושים, הניסיון העולמי- מיכל שריג, ידידי כדה"א
האם וכיצד להקטין הביקוש המיותר במשק המים העירוני- שאול ארלוזורוב
צמצום הצריכה כדרך חיים – דפנה גן, החברה להגנת הטבע
בזכות היערכות לצרכים ואמינות אספקה - מיקי זיידה, רשות המים

מגיבים: ד"ר סיניה נתניהו, תה"ל / פרופ' ערן פרידלר, מכון גרנד לחקר המים, הטכניון

האם הטבע צריך לשלם על המים? 
יו"ר: ד"ר איתי פישהנדלר – האוניברסיטה העברית
מי משלם בעולם? I ד"ר דויד כץ
בזכות הטבע I ניסים קשת, רשות הטבע והגנים
בזכות הכלכלה החופשית I שאול מרידור, משרד האוצר
עמדת רשות המים I תמי שור וגלעד פרננדס, רשות המים

מגיבים: יואב שגיא, מכון דש"א/ ד"ר דויד פרגמנט, רשות נחל הירקון /גיורא שחם /ד"ר תמר זוהרי, חקר ימים ואגמים לישראל


צמצום הצריכה כהזדמנות לחינוך לקיימות
יו"ר : מוטי ליברמן, החברה להגנת הטבע 

אתגר הקיימות – נעמי צור, סגנית ראש העיר ירושלים לתכנון וסביבה
השפעת המעשה וההצלחה – נירית לביא- אלון ושי כהן, החברה להגנת הטבע 
דיון – מקומו של חינוך לחסכון במים בעולם של צריכה 

מגיבים: דיויד דוניץ, הש"ל, ארז קמה, החברה להגנת הטבע, כרמלה מרוז, מנהלת בי"ס גיבורי ישראל, ת"א-יפו, אמיר יחיאלי

השקיה בקולחים האם היא ברת קיימא ?
יו"ר: פרופ' אבי שביב – הטכניון 

הקולחים במעשה החקלאי- ד"ר מרדכי כהן (קדמון), משרד החקלאות
בזכות תקן אחיד- ד"ר ישעיהו בר אור, המשרד להגנת הסביבה
בזכות איכות קולחים גבוהה– פרופ' (אמריטוס) עמוס בנין, הפקולטה למדעי חקלאות, רחובות
היבטים טכנולוגיים של אספקת קולחים באיכות גבוהה - רפי איפרגן, מקורות

מגיבים: ד"ר דן לבנון, מיג"ל מכללת תל חי I ד"ר בני חפץ, הפקולטה למדעי החקלאות, רחובות I דויד ירוסלביץ, משרד החקלאות

17:30-17:45

הפסקה

17:45-19:00

מושבים מקבילים:
טיפוח שטחים פתוחים למען הקהילה בעידן של מחסור במים
יו"ר: עו"ד יוסי שרעבי- מנהל אגף חברה, עיריית ירושלים
החזון העירוני- נעמי צור, סגנית ראש העיר לתכנון וסביבה
מדיניות טיפוח שטחים פתוחים בירושלים- אדריכל שלמה אשכל, מהנדס העיר
טכניקות להתמודדות בעידן משבר המים בירושלים
צמחיה חסכונית במים- ד"ר רקפת גבאי, אגף שפ"ע, עיריית ירושלים
מימוש חזון הגינות הקהילתיות בעידן משבר של מים- אל אור לוי, החברה להגנת הטבע, ירושלים
איסוף מים לגינה הקהילתית בבית הכרם- תמיר ניר וניר בבלי, גינת אחווה בית הכרם
פרויקט איסוף מי גשם בשמורת פרחי הבר בנווה יעקב (water harvesting)- ד"ר אנה גודנייבה, ולנטינה נלין, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים

* דיון בשיתוף הקהל

המשמעויות הסביבתיות הנגזרות מהרפורמה המתוכננת ברשויות הניקוז, במסגרת חוק ההסדרים

*שולחן עגול מיוחד בהשתתפות נציגי/ות הגופים המשתתפים בכנס

17:45-20:00

הקרנת הסרט: "זהב כחול" Blue Gold: World Water Wars I Sam Bozzo, USA 2008, בשיתוף "אקולנוע"
כיצד קשורים זה לזה מדבור כדור-הארץ, משקיעים מוול סטריט ותאגידי ענק? כיצד הופכים מים לנכס כלכלי ופוליטי עבור ממשלים שונים בעולם? מהו הקשר בין כוח למים, והאם שליטה של צבאות על מקורות מים מכינה את הקרקע למלחמות מים עולמיות? בזמן ש"הזהב הכחול" הופך לסחורה, רבים האנשים ברחבי העולם שעדיין נאלצים להיאבק על זכותם הבסיסית למים.

 

לפרטים נוספים והרשמה

אורחים - 150 ₪

חברי החברה להגנת הטבע, תושבי ירושלים והגופים השותפים לכנס* - 120 ₪

סטודנטים וגמלאים* - 80 ₪

*מותנה בהצגת תעודה מזהה בכניסה לכנס.

הכניסה לכנס ולסרט פתוחה ללא תשלום לקהל הרחב החל מהשעה 17:30

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות