מפגש ראשון של הפורום להאצת שילובה של האוכלוסייה הערבית בכלכלה ובעסקים בישראל

 

מוסד שמואל נאמן - הטכניון,המרכז היהודי - ערבי לפיתוח כלכלי
והרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, דרוזי וצ'רקסי 
במשרד ראש-הממשלה

 

המפגש הראשון הפורום להאצת שילובה של האוכלוסייה הערבית בכלכלה ובעסקים בישראל

מלון השרון, הרצליה פיתוח, 1.12.2008

 

בישראל ובעולם  גוברת ההכרה בחשיבות הלאומית ובדחיפות האצת שיתופם של האזרחים הערבים בכלכלת המדינה. מגוון ארגונים ממלכתיים, עסקיים וולונטריים עוסקים בנושא. בכוונתנו לקיים דיון של הארגונים המרכזיים העוסקים בהיבט הכלכלי\עסקי של הנושא, שכן תחום זה הינו - לדעת כולם - בעל חשיבות עליונה, חילוקי הדעות לגביו מצומצמים יחסית, והוא מאפשר הצבת יעדים בני מימוש, אשר תרומתם ניתנת להערכה ולמדידה.

הנושא הינו רחב ובעל פנים רבות. במציאות בה מתנהלים מספר רב של מהלכים במקביל,  יש חשיבות בפיתוח תמונה שלמה ומלאה של פעילות הארגונים השונים, הדרך בה הם עובדים ונקודות ההשקה ביניהם. פיתוח תמונה כזו ודיון בה יגדילו את האפקטיביות של הטיפול בנושא על ידי שיפור התיאום בין השחקנים, קידום היכולת לבנות מהלכים משותפים ואיתור תחומי פעילות חדשים.

לאור זאת זוהה צורך בקיום מפגש חשיבה שיעסוק בנושאים אלו.לדיון מוזמנים כשלושים איש, נציגי הארגונים המובילים בתחום. ההשתתפות בכנס מוגבלת למוזמנים. התכנית נבנתה כך שיתאפשר דיון מקצועי, החלפת דעות בין המשתתפים ודיון והמלצות להמשך.

הפרופסורים זאב הירש, ראסם ח'מאיסי ושלמה מיטל ילוו מקצועית את המפגש.

מטרת המפגש הראשון הייתה להכיר ולמפות את הארגונים השונים העוסקים בתחום. למרות העניין הרב בנושא ואולי, בגלל ריבוי הארגונים העוסקים בו, אין מודעות מספקת לפערים הכלכליים בין יהודים וערבים ,למשמעויותיהם ולצעדים הנדרשים לסגירתם. העדר המודעות מתייחס גם לפעילות הארגונים הפעילים בתחום. יש חשיבות פוטנציאלית רבה להפצת מידע מעודכן על הפעילויות המתקיימות בתחום על ידי הארגונים השונים ולנקודות ההשקה ביניהם. הכרות כזו עשויה להגדיל את האפקטיביות של הטיפול בנושא על ידי צמצום כפילויות מיותרות, תיאום בין פעילויות משלימות ובעיקר, איתור ואפיון תחומי פעולה פוטנציאליים אשר הקמתם או הרחבתם עשויה לתרום לקידום יעד ההשתלבות.
המפגש הראשון הביא כ-20 נציגים של ארגונים העוסקים בפעילויות רלבנטיות בתחום הנ"ל והוא עסק בשלושה נושאים עיקריים:
1.  מיפוי של הארגונים העוסקים בקידום הנושא ופרוט הפעילויות בהן הם עוסקים.
2. איתור תחומים רלבנטיים אשר בהם נדרשת הרחבת פעילות קיימת או הוספת פעילויות.
3. הכנת מתווה ראשוני לתוכניות פעולה.

 

 

לפרטים נוספים לחץ כאן

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות