הפורום להשכלה גבוהה

הפורום להשכלה גבוהה

יו"רים משותפים לפורום: פרופ' משה סידי, פרופ' שמעון ינקלביץ , עו"ד אבי רונן

מוסד שמואל נאמן ביחד עם עמותת "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" מקיימים במסגרת פורום ההשכלה הגבוהה מספר מפגשים בשנה. פורום ההשכלה הגבוהה הוקם בעקבות כנס בינלאומי שנערך בדצמבר 2004 במוסד נאמן בשיתוף "בשער"  בנושא "Transition to mass Higher Education Systems". מטרת הפורום היא לקיים דיונים בסוגיות שונות של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ודיאלוג פתוח בין האוניברסיטאות, המכללות, מל"ג, ות"ת וגופים ממשלתיים וציבוריים אחרים. הפורום מנוהל על ידי פרופ' משה סידי, מנהל מוסד שמואל נאמן, פרופ' שמעון ינקלביץ מהפקולטה לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב ,המייצג את "בשער", עו"ד אבי רונן, מנכ"ל "בשער".

 הפגישות הוקלטו בוידאו וניתן לראותן כאן: 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 1 - 15.4.2005
מפגש בנושא: "תוכנית אב להשכלה הגבוהה בישראל - תכנון מול ביצוע"
המרצה במפגש: פרופ' אמנון פזי, ז"ל, לשעבר יו"ר ות"ת
המפגש נערך באוניברסיטת תל אביב.

 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 2 - 13.5.2005
מפגש בנושא: "בעיות ההשכלה הגבוהה מנקודת מבט של האוניברסיטאות"
המרצה במפגש: פרופ' מנחם מגידור, נשיא האוניברסיטה העברית
המפגש נערך במכללת אפקה להנדסה.

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 3 - 17.6.2005
מפגש בנושא: "בעיות ההשכלה הגבוהה מנקודת מבט של המכללות"
המרצה במפגש: פרופ' זאב צחור, נשיא מכללת ספיר
המפגש נערך במכללה האקדמית נתניה.

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 4 - 11.11.2005
מפגש בנושא: "יעדי ההשכלה הגבוהה במהלך החומש הנוכחי ולקראת החומש הבא"
המרצה במפגש: פרופ' שלמה גרוסמן, יו"ר מל"ג, ות"ת
המפגש נערך באוניברסיטת בר אילן.

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 5 - 6.1.2006
מפגש בנושא: "ההשכלה הגבוהה, הפוליטיקה והחרות האקדמית"
המרצה במפגש: יוסי שריד, לשעבר שר החינוך
המפגש נערך במכללה למינהל, ראשון לציון.

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 6 - 9.2.2007
חלק א' - מפגש בנושא: "שילוב חוקרי המכללות במחקר האוניברסיטאי"
המרצה במפגש: פרופ' נורית קלאוט, חברת מלג
חלק ב' - מפגש בנושא: "המחקר במכללות האקדמיות: צורך ומציאות"
המרצה במפגש: פרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי
המפגש נערך באוניברסיטאת תל אביב.

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 7 - 23.3.2007
מפגש בנושא: "סוגיות בהגדרת התפקידים הרצויה בין מכללות לאוניברסיטאות"
המרצה במפגש: פרופ' ראובן גרונאו, חבר ועדת שוחט ויו"ר ועדת המשנה להגדרת תפקידים רצויה בין אוניברסיטאות ומכללות ופריסת מוסדות
המפגש נערך במכללת תל אביב-יפו. 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 8 - 4.4.2008
מפגש בנושא: "התוכנית לגבי היערכות המל"ג לאתגרים העומדים בפני המערכת בשנים הבאות"
המרצה במפגש: פרופ' יצחק גל-נור, סגן יו"ר מל"ג
המפגש נערך באוניברסיטת תל אביב.


 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 9 - 23.5.2008 
מפגש בנושא: "ההשכלה הגבוהה לאן? לאור דו"ח ועדת שוחט"
המרצה במפגש: פרופ' שלמה גרוסמן, יו"ר ות"ת
המפגש נערך במטח, תל אביב.

 הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 10 - 25.7.2008 
מפגש בנושא: "השכלה גבוהה"
המרצה במפגש: שרת החינוך פרופ' יולי תמיר
המפגש נערך באוניברסיטת תל אביב. 

מפגש מס' 10 בהשתתפות השרה פרופ' יולי תמיר (משמאל)

 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 11 - 30.1.2009
מפגש בנושא "שכר הלימוד ומערכי הסיוע"
המרצה במפגש : ד"ר ליאורה מרידור, חברת ועדת שוחט לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ויו"ר ועדת המשנה לקביעת מערכי הסיוע ושכר הלימוד


 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 12 - 17.3.2009
המרצה במפגש פאנל בנושא "עתיד מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל"
מנחה הפאנל: פרופ' משה משה, מנהל מוסד שמואל נאמן
משתתפים: פרופ' שוש ארד, יו"ר ועד ראשי המכללות, נשיאת מכללת רופין. פרופ' צבי גליל, נשיא
אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש המועצה הלאומית לכלכלה ואניברסיטת תל-
אביב. פרופ' חגית מסר-ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' פאול פייגין, משנה בכיר
לנשיא הטכניון. פרופ' מוטי שכטר, ראש החוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה,
לשעבר נשיא מכללת תל-חי. פרופ' זאב תדמור, יו"ר מוסד שמואל נאמן, לשעבר נשיא הטכניון.

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 13 - 8.5.2009
מפגש בנושא "ההשכלה הגבוהה במגזר הערבי"
מרצה במפגש : פרופ' פואד פארס, הפקולטה למדעים והוראת המדעים, אוניברסיטת חיפה, חבר המועצה
להשכלה גבוהה ויו"ר ועדת ההיגוי להגברת נגישות ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי.
המפגש נערך בנוכחות השר פרופ' אבישי ברוורמן

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 14 - 13.11.2009
מפגש בנושא: "מודל ההשכלה הגבוהה בקליפורניה - הערכות וכיוונים"
מרצה במפגש : פרופ' שלדון רוטבלט - אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה
פרופ' רוטבלט היה מנהל המרכז לחקר ההשכלה הגבוהה ב- UC BERKELEY   ומלווה ב- 15
השנים האחרונות את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ומרכז צוות בינלאומי של חוקרים בתחום זה. הוא השתתף
בעבר בכנס בינלאומי שנערך במוסד שמואל נאמן בנושא ההשכלה הגבוהה.

  

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 15 - 25.12.2009
מפגש בנושא "מדיניות ההשכלה הגבוהה"
מרצה במפגש : פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת
מגיבים: פרופ' אהרון בן זאב, נשיא אוניברסיטת חיפה ויו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה)
פרופ' שוש ארד, נשיאת המרכז האקדמי רופין ויו"ר ועד ראשי המכללות (ור"מ)
לפני הרצאתו של פרופ' טרכטנברג סקר פרופ' עמי וולנסקי את תפקידה ומקומה של ות"ת במערכת ההשכלה הגבוהה

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 16 - 28.05.2010
מפגש בנושא " Balancing Institutional Ambitions and Public Needs"
המרצה במפגש: Ms. Molly Brod, President of the American Council of Education
המפגש נערך במטח, תל אביב.

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 17 - 11.06.2010
מפגש בנושא "שיטת הממשל באוניברסיטאות"
המרצים במפגש: איתן רף וצבי ציגלר
המפגש נערך באוניברסיטת תל אביב.

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 18 - 7.01.2011
מפגש בנושא "שילוב הפריפריה הגיאוגרפית - חברתית במערכת ההשכלה הגבוהה"
המרצים במפגש: פרופ' דן בן דוד, מנהל מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
איציק תורג'מן, סמנכ"ל לקידום המצוינות בקרן רש"י ובעבר ממייסדי ומובילי תוכנית "עתידים"
ד"ר משה מנדלבאום, נציג מל"ג
אתי קונור-אטיאס, נציגת מכון אדוה למחקר חברתי
המפגש נערך באוניברסיטת בר אילן.

 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 19 - 18.02.2011
מפגש בנושא "חופש אקדמי ואוטונומיה של מוסדות ההשכלה הגבוהה"
המרצה במפגש: פרופ' אמנון רובינשטיין, המרכז הבינתחומי הרצליה
המפגש נערך באוניברסיטת תל אביב.

 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 20 - 06.05.2011
מפגש בנושא "חרדים בהשכלה הגבוהה"
המרצים במפגש: פרופ' איתמר גרינולד – אוניברסיטת תל אביב, "בשער"
הרב יחזקאל פוגל - מנהל הקמפוס החרדי, הקריה האקדמית, קריית אונו
פרופ' יהודית גל-עזר – סגנית הנשיאה לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יוסף בודנהיימר – נשיא לשעבר של בית הספר הגבוה לטכנולוגיה-ירושלים
הגב' עדינה בר שלום – יו"ר המכללה החרדית
המפגש נערך באוניברסיטת תל אביב.

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 21 - 20.01.2012
מפגש בנושא "תכנון עתיד ההשכלה הגבוהה הציבורית והפרטית"
המרצים במפגש: מר משה ויגדור – מנכ"ל מל"ג /ות"ת, "בשער"
פרופ' רבקה כרמי
 - נשיאת אוניברסיטת בן גוריון; יו"ר ור"ה
פרופ' עליזה שנהר
 – נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל; יו"ר ור"מ
פרופ' זאב נוימן
 – נשיא המסלול האקדמי המכללה למנהל
מנחה: פרופ' יעקב עירם - אוניברסיטת בר-אילן, "בשער".
המפגש נערך באוניברסיטת תל אביב.


הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 22 - 25.05.2012
מפגש בנושא "האמנה האקדמית" שגובשה במסגרת הפורום.
מטרת האמנה היא לנסח את העקרונות הבסיסיים המגדירים את מעמדה, אופייה ותפקידיה של מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל; את המבנה הרצוי שלה, את יחסי הגומלין בינה לבין הממשל ומערכות ציבוריות אחרות, ואת מערכת היחסים בין המוסדות השונים. אם כל הגורמים הנוגעים בדבר יקבלו את העקרונות שבבסיס האמנה ויסכימו לפעול על פיהם, מסמך זה יוכל לשמש כאמנה אקדמית אשר תבטיח את חזון מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל.
יו"ר הפורום היה פרופסור זאב תדמור ובפאנל השתתפו מר משה ויגדור מנכ"ל ות"ת ומל"ג ופרופסור זאב צחור לשעבר נשיא מכללת ספיר.
המפגש התקיים באוניברסיטת תל אביב והשתתפו בו כ- 50 איש.  

 הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 23
 - 21.12.2012
מפגש בנושא  "גלובליזציה, תהליך בולוניה ומערכת ההשכלה הגבוהה בישראל"
תהליך בולוניה נועד ליצור איזור אירופי של השכלה גבוהה על בסיס שיתוף פעולה אקדמי, שיאפשר ניעות של סטודנטים, אנשי סגל אקדמי ותכניות לימודים בין מערכות ההשכלה הגבוהה של מדינות אירופה.
כיום ישראל איננה שותפה בתהליך בולוניה, אולם מייחסת חשיבות רבה לעקרונותיו ולהעלאת המודעות בקרב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ליתרונות תהליך בולוניה.
המרצים במפגש: פרופ' שרה גורי רוזנבליט - דיקן טכנולוגיות ופיתוח, האוניברסיטה הפתוחה.
ד"ר עמי שליט – מנהל ומזכיר אקדמי, מדרשת פיינברג, מכון וייצמן למדע.
המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב.

 

הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 24 08.03.2013
מפגש בנושא "לאן נושבת הרוח? לשאלת מקומם של מדעי הרוח במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל"
המרצים במפגש: מנחה: פרופ' דן לאור - החוג לספרות עברית, אוניברסיטת תל אביב.
פרופ' יוסי בן ארצי - החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה.
פרופ' רות הכהן-פינצ'ובר - החוג למוסיקולוגיה, האוניברסיטה העברית.
פרופ' אבי שגיא - החוג לפילוסופיה כללית, אוניברסיטת בר אילן.
המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב.הפורום להשכלה גבוהה מפגש מס' 25 – 31.05.2013
מפגש בנושא "החינוך ההנדסי בהשכלה הגבוהה והחינוך המדעי טכנולוגי בתיכון"
המרצים במפגש: מנחה: ד"ר אלי איזנברג – סמנכ"ל בכיר, ראש המינהל למו"פ ולהכשרה, אורט ישראל.
פרופ' פאול פייגין – משנה בכיר לנשיא הטכניון, הטכניון.
ד"ר עופר רימון – ראש המינהל למדע וטכנולוגיה, משרד החינוך.
גיורא שלגי – עמית מחקר בכיר, מוסד שמואל נאמן, הטכניון, היה חלק מפאנל המרצים אך נבצר ממנו להגיע למפגש. מצגת הרצאתו מצורפת בסוף הוידאו.
המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב.

 מפגש פורום להשכלה גבוהה מס' 26 – 31.1.2014
מפגש בנושא: "שאלות עקרוניות הקשורות ללימודים אקדמיים לאוכלוסייה החרדית"
פאנל בהשתתפות: מנחה: פרופ' פרנסס רדאי - יו"ר  CONCORD  - מרכז לחקר המשפט הבינלאומי בישראל ויו"ר Task force  בעניין הפליה  נגד נשים מטעם מועצת זכויות האדם של האו"ם.
מר שחר אילן - סמנכ"ל מחקר והסברה, חדו"ש לחופש דת והסברה.
גב' עדינה בר שלום - יו"ר המכללה החרדית ירושלים.
פרופ' חנוך גוטפרוינד - יו"ר "בשער" ויו"ר מכון מגיד, האוניברסיטה העברית.
ד"ר ראובן גל - ראש פרויקט "שילוב חרדים", מוסד שמואל נאמן, הטכניון.
המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב.

 מפגש פורום להשכלה גבוהה מס' 27 – 2.5.2014
מפגש בנושא: "איחוד במקום פיצול - המוסד הרב קמפוסי להשכלה גבוהה בגליל"
פאנל בהשתתפות: מנחה: פרופ' עליזה שנהר - רקטור המכללה האקדמית עמק יזרעאל.
מר אהרון בית הלחמי - מנכ"ל מפעלי פדרמן תעשיות וטכנולוגיות, יו"ר חבר הנאמנים המכללה האקדמית תל חי.
מר גורי זילכה - יועץ כלכלי, לשעבר מנכ"ל מל"ג/ות"ת.
פרופ' אורי קירש - מוסד שמואל נאמן, הטכניון, לשעבר סגן יו"ר ות"ת.
המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב.

מפגש פורום להשכלה גבוהה מס' 28 – 30.01.15
מפגש בנושא: "ניידות בהשכלה הגבוהה"
פאנל בהשתתפות: מנחה: פרופ' חנוך גוטפרוינד, יו"ר "בשער"
פרופ' חגית מסר-ירון - סגנית יו"ר המועצה להשכלה גבוהה.
פרופ' שרה גורי-רוזנבליט - דיקן פיתוח וטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה.
פרופ' רענן ריין - סגן נשיא, אוניברסיטת תל אביב.
המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב.

 מפגש פורום להשכלה גבוהה מס' 29 – 27.03.15
מפגש בנושא: ספרם החדש של פרופ' אמנון רובינשטיין ועו"ד יצחק פשה: "סדקים באקדמיה: חופש אקדמי, עצמאות האוניברסיטה, מעמד הסטודנט והזכות להשכלה גבוהה" על הספר:  פרופ' אמנון רובינשטיין, המרכז הבינתחומי הרצליה
פאנל בהשתתפות: מנחה: פרופ' יהושע יורטנר - אוניברסיטת תל אביב , לשעבר נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 
פרופ' יעקב זיו - הטכניון, לשעבר נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ויו"ר ות"ת.
פרופ' זאב תדמור - יו"ר מוסד שמואל נאמן, הטכניון, לשעבר נשיא הטכניון.
פרופ' יולי תמיר - נשיאת מכללת שנקר, לשעבר שרת החינוך.
המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב.

 מפגש פורום להשכלה גבוהה מס' 30 – 01.05.15
מפגש בנושא: "MOOCs ולמידה אקדמית מקוונת – הזדמנויות וסיכונים" 
פאנל בהשתתפות: מנחה: פרופ' אורי קירשמוסד שמואל נאמן, הטכניון, עוסק בתחום מדיניות ההשכלה הגבוהה. פרופ' יואב שוהם - פרופ' למדעי המחשב באוניברסיטת סטנפורד, יזם הייטק, פעיל בתחום הלמידה המקוונת בארץ ובארה"ב.
ד"ר יורם קלמןהמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ׳ נירה חטיבה - עורכת ״הוראה באקדמיה״, לשעבר ראשת המרכז לקידום ההוראה באוניברסיטת תל אביב וראשת הפורום של מרכזי ההוראה במוסדות האקדמיים בישראל
פרופ' שיזף רפאלי - אוניברסיטת חיפה; ראש המרכז לחקר האינטרנט וחבר הנהלת ICORE-LINKS, מרכז המצוינות לחקר למידה בעידן המידע.
המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב.


מפגש פורום להשכלה גבוהה מס' 31 – 08.01.16
מפגש בנושא: "עצמאות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל"
פאנל בהשתתפות: מנחה: פרופ' חנוך גוטפרוינד - יו"ר "בשער", נשיא האוניברסיטה העברית לשעבר
פרופ' חגית מסר-ירון - יו"ר הוועדה להסדרת המשילות של מערכת ההשכלה הגבוהה
ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר הות"ת לשעבר
פרופ' פרץ לביא - נשיא הטכניון, יו"ר ור"ה
המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב.

מפגש פורום להשכלה גבוהה מס' 32 – 01.04.16
מפגש בנושא: "מעבר מכללות אקדמיות לחינוך לתקצוב ות"ת"
פאנל בהשתתפות: מנחה: פרופ' רוני לידור, נשיא מכללת וינגייט, יו"ר ועד ראשי המכללות האקדמיות לחינוך 
פרופ' תמר אריאב - נשיאת המכללה האקדמית  בית ברל
גב' מיכל נוימן - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
מר איל רם - סמנכ״ל ומנהל מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך
המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב.

 

מפגש פורום להשכלה גבוהה מס' 33 – 14.06.16
מפגש בנושא: "המועצה להשכלה גבוהה לאן?"
מושב ראשון בנושא: עצמאות המועצה להשכלה גבוהה
פאנל בהשתתפות: מנחה: פרופ' חנוך גוטפרוינד - יו"ר עמותת "בשער", נשיא האוניברסיטה העברית לשעבר
פרופ' פרץ לביא - נשיא הטכניון, יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות
פרופ' מרדכי (מוטה) קרמניצר - סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' משה מאור - המחלקה למדע המדינה, מופקד הקתדרה ע"ש משפחת וולפסון למנהל ציבורי,
האוניברסיטה העברית בירושלים

מושב שני בנושא: על פוליטיקה ואקדמיה
פאנל בהשתתפות: מנחה: פרופ' זאב תדמור - יו"ר מוסד שמואל נאמן, נשיא הטכניון לשעבר
אילה פרוקצ'יה - שופטת בית המשפט העליון (בדימוס(
פרופ' אמריטוס עמי וולנסקי - אוניברסיטת תל אביב, המדען הראשי של משרד החינוך לשעבר
פרופ' נחמיה פרידלנד - המכללה האקדמית תל אביב – יפו, נשיא לשעבר
פרופ' אילון ועדיה - ראש מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב.

מפגש הפורום להשכלה גבוהה מס' 34 – 18.11.16

מפגש בנושא: "מדיניות העדפה מתקנת בהשכלה הגבוהה בישראל" 
המרצה במפגש: פרופ' סיגל אלון - החוג לסוציולוגיה ואתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב 
מנחה: פרופ' זאב תדמור - יו"ר מוסד שמואל נאמן, נשיא הטכניון לשעבר

המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב.

מפגש הפורום להשכלה גבוהה מס' 35 – 31.03.17

מפגש בנושא: "קשרי חוץ של מערכת ההשכלה הגבוהה"

פאנל בהשתתפות:

מנחה: פרופ' חנוך גוטפרוינד, יו"ר "בשער", נשיא האוניברסיטה העברית לשעבר

פרופ' יהושע ארקין, סגן נשיא למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית

פרופ' בני גיגר, מכון ויצמן למדע והקרן הלאומית למדע

ד"ר מירב גלילי, ראש מערך פיתוח משאבים עולמי, אוניברסיטת בר אילן

ד"ר דפנה גץ, עמיתת מחקר בכירה וראשת המרכז למדיניות מדע, טכנולוגיה וחדשנות במוסד שמואל נאמן, הטכניון

 

מפגש הפורום להשכלה גבוהה מס' 36 16.06.17

מפגש בנושא: "תעסוקה וקביעות בהשכלה הגבוהה"

פאנל בהשתתפות:
מנחה: פרופ' חגית מסר ירון, אוניברסיטת תל אביב, לשעבר נשיאת האוניברסיטה הפתוחה וסגנית יו"ר המל"ג
גב' דנה אהרון, סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש של הועדה לתכנון ותקצוב, לשעבר הממונה על תחום שכר וסגל באגף התקציבים בות"ת
ד"ר דניאל מישורי, אוניברסיטת תל אביב, לשעבר יו"ר הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר

המפגש נערך באוניברסיטת תל-אביב.

 

מפגש הפורום להשכלה גבוהה מס' 37 - 3.11.17

מפגש בנושא: ביטחון באספקת אנרגיה בישראל

פרופ' וויין קפלן, משנה לנשיא למחקר בטכניון
ד"ר שרון בר-זיו, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר והמרכז למשפט וטכנולוגיה, אוניברסיטת חיפה
מנחה: פרופ' חגית מסר ירון, אוניברסיטת תל אביב, לשעבר נשיאת האוניברסיטה הפתוחה וסגנית יו"ר המל"ג.

 

מפגש הפורום להשכלה גבוהה מס' 38 - 17.1.18

מפגש בנושא:  הפרדה, אקדמיה ופוליטיקה - יחסים מסוכנים

פרופ' חנוך גוטפרוינד, היו"ר היוצא של עמותת "בשער"
מר יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' זאב תדמור, יו"ר מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית

מושב ראשון:
מנחה: פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

דוברים:
פרופ' אמנון רובינשטיין, שר החינוך לשעבר
גב' עדינה בר שלום, כלת פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה
פרופ' חנוך דגן, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה , אוניברסיטת תל אביב
ד"ר משה הלינגר, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן
עו"ד ציונה קניג יאיר , סגנית נשיא מכון שלום הרטמן, לשעבר נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה
פרופ' פרנסס רדאי , האוניברסיטה העברית, נשיאת מרכז קונקורד ב-Colman

מושב שני:
מנחה: פרופ' חגית מסר ירון, אוניברסיטת תל אביב, יו"ר עמותת "בשער"
דברי פתיחה: פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב

דוברים:
פרופ' מנואל טרכטנברג, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' רון שפירא, נשיא המרכז האקדמי פרסם
ד"ר יופי תירוש, ראש בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר
פרופ' זאב תדמור, יו"ר מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית


מפגש הפורום להשכלה גבוהה מס' 39 - 25.5.18

פרופ' חגית מסר ירון, ראש קתדרת קרנצברג לעיבוד נתונים, בית הספר להנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב
עו"ד עדנה הראל-פישר, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ולשעבר ראש תחום יעוץ וחקיקה (משפט כלכלי) משרד המשפטים
פרופ' שמעון ינקלביץ, פרופסור שמעון ינקלביץ, ביה"ס לפיסיקה אוניברסיטה תל-אביב
פרופ' אורי קירש, עמית מחקר בכיר, מוסד שמואל נאמן, הטכניון
פרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה

 

מפגש הפורום להשכלה גבוהה מס' 40 - 18.12.18
 
פרופ' נחמיה פרידלנד, נשיא המכללה האקדמית תל אביב-יפו לשעבר
פרופ' עמי וולנסקי, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' יהודית גל-עזר, משנה לנשיא האוניברסיטה הפתוחה לשעבר
פרופ' צבי הכהן, רקטור אוניברסיטת בן גוריון בנגב לשעבר
פרופ' עמי מויאל, נשיא אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב
פרופ' עליזה שנהר, נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לשעבר
פרופ' אדו פרלמן, סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה
 
 
מפגש הפורום להשכלה גבוהה מס' 41 -30.1.19
בנושא: המכללות האקדמיות הלא מתוקצבות – חזון מול מציאות

סקירה והנחייה:
פרופ' עמי וולנסקי, אוניברסיטת תל אביב

חזון:
פרופ' שמואל האוזר, משנה לנשיא הקריה האקדמית אונו

פאנל: המציאות – חוזקות וחולשות

פרופ' יצחק גלנור, האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר; סגן יו"ר המל"ג לשעבר
פרופ' אורית פישמן אפורי, המסלול האקדמי המכללה למנהל, דיקן בית הספר למשפטים
פרופ' רינת קיטאי סנג'רו, דיקנית בית הספר למשפטים במרכז האקדמי כרמל לשעבר

מגיב:
פרופ' חיים טייטלבאום, רקטור אוניברסיטת בר אילן לשעבר, חבר המועצה להשכלה גבוהה
 

מפגש הפורום להשכלה גבוהה מס' 42 – 24.3.19
מפגש בנושא: המכללות האקדמיות לחינוך – חזון מול מציאות

סקירה והנחייה:
פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים

חזון:
מר איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה, משרד החינוך  

פאנל: המציאות – חוזקות וחולשות

פרופ' יזהר אופלטקה, אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך
פרופ' יערה בר - און, נשיאת אורנים – המכללה האקדמית לחינוך
פרופ' רוני לידור, נשיא המכללה האקדמית בוינגייט, יו"ר רמ"א

מגיבה:
ד"ר רבקה ודמני שאומן, מכללת סמינר הקיבוצים, הועדה לתכנון ותקצוב  


 מפגש הפורום להשכלה גבוהה מס' 43 – 26.5.19

מפגש בנושא: מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל – לאן?

סקירה והנחייה:
פרופ' שמעון ינקלביץ', אוניברסיטת תל אביב, רקטור לשעבר אוניברסיטה תל-אביב

פאנל:

פרופ' תמר אריאב, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל

פרופ' מנואל טרכטנברג, אוניברסיטת תל אביב ומוסד שמואל נאמן בטכניון

פרופ' פרץ לביא, נשיא הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

פרופ' חגית מסר-ירון, אוניברסיטת תל אביב, יו"ר "בשער" 

הרב שי פירון, שר החינוך לשעבר

פרופ' רון שפירא, נשיא המרכז האקדמי פרס

 מפגש הפורום להשכלה גבוהה מס' 44 1.1.20

 מפגש ראשון במסגרת סדרת המפגשים השנתית של "הפורום להשכלה גבוהה" שנושאה: "ממשק אקדמיה-חברה בישראל"

דברי פתיחה: פרופ' שמעון ינקלביץ', יו"ר פורום השכלה גבוהה, "בשער"


מושב ראשון: האקדמיה כמכשירת כוח אדם

מנחה: פרופ' ארנון בנטור, הטכניון, מוסד שמואל נאמן

דוברים: פרופ' יוסי קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל אביב לשעבר (2009-2019)מר ניר בריל, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה

פרופ' עמי מויאל, נשיא אפקה- המכללה האקדמית להנדסה בת"אמר שלומי יחיאב, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארציתמר דוד דיסקין, רפא"ל לשעבר, הטכניון

מר יפתח יופה, חברת צ'קפוינט, סמנכ"ל משאבי אנוש


מושב שני: האקדמיה כמנוע לחדשנות

מנחה: פרופ' חגית מסר-ירון, אוניברסיטת תל אביב, יו"ר "בשער"הרצאת פתיחה: פרופ' שמואל פלג, האוניברסיטה העברית, מייסד חברת בריפקאם

דוברים: מר אילן פלד, לשעבר מנהל זירת תשתית טכנולוגית, הרשות לחדשנות

פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לשעבר (2006-2018)פרופ' דניאל זייפמן, נשיא מכון ויצמן למדע היוצא

פרופ' אריה מהרשק, נשיא המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודהגב' קרן פרימור, מגכ"לית רמות, חברת היישום של אוניברסיטת תל אביב

 

מפגש הפורום להשכלה גבוהה מס' 45 25.3.20

דברי פתיחה: פרופ' חגית מסר ירון, אוניברסיטת תל אביב; יו"ר ארגון בשער. פרופ' שי לביא, אוניברסיטת תל אביב; ראש מכון ון ליר בירושלים.

מושב ראשון:

נשים באקדמיה – בחינה ביקורתית של עשרים שנות מודעות ועשייה.

מנחה: פרופ' רחל ארהרד, אוניברסיטת תל אביב, תוכנית הרוחב לקידום הוגנות מגדרית.

דוברים:

פרופ' רונית שריד, אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה למדעי החיים.

פרופ' יוסף ניר, מכון ויצמן למדע, הפקולטה לפיזיקה. פרופ' שירי ארטשטיין, החוג למתמטיקה עיונית, אוניברסיטת תל אביב.

פרופ' מיכל בר-אשר סיגל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, האקדמיה הצעירה הישראלית. מגיבה: פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת).

מושב שני:

לימודי מגדר, אקדמיה ודמוקרטיה – אתגרים עכשוויים מנחה: ד"ר מירי רוזמרין, אוניברסיטת בר אילן, התכנית ללימודי מגדר; מכון ון ליר בירושלים.

דוברים:

פרופ' יולי תמיר, נשיאת המכללה האקדמית שנקר; לשעבר שרת החינוך.

פרופ' מרים פאוסט, רקטור אוניברסיטת בר אילן.

פרופ' הנרייט דהאן – כלב, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, התוכנית ללימודי מגדר

פרסומים בנושא

 

פרסומים תחת הנושא

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות